Voorwaarden & Privacy

(only available in Dutch)

Hieronder leest u beknopt de voorwaarden voor het gebruik van deze website en hoe wij omgaan met uw privacy.

Gebruik van de website

Aansprakelijkheid

Deandreaskerk.nl is een website van Rock Vastgoed B.V. Rock Vastgoed streeft ernaar om op deze website u te voorzien van de juiste en actuele informatie. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Rock Vastgoed niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De informatie op deze website is ter ondersteuning van de verkoop van het woningproject De Andreaskerk en geldt derhalve niet als juridische informatie als onderdeel van de verkoopstukken.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Rock Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, de informatie op deze website en evenmin aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van deze website.

De gaskachel zoals getoond op de afbeeldingen en getoond en genoemd in de video is niet inbegrepen in de verkoopprijs van de woningen.

 

E-mail

Alle e-mails die u verstuurt via deze website worden afgehandeld door verkopend makelaar Broersma Makelaardij BV, gevestigd in Amsterdam. Rock Vastgoed en Broersma Makelaardij garanderen niet dat aan haar gezonden e-mail via het contactformulier of het e-mailadres op deze website (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook geven bovengenoemde partijen geen garantie op de veiligheid van het -e-mailverkeer. Door e-mails te verzenden via deze website aanvaardt u deze risico’s.

 

Intellectueel Eigendom

Alle publicaties en uitingen op deze website zijn bescherm door auteursrecht en andere intellectueel eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit deze uitingen en publicaties op wat voor manier dan ook verspreid, vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Rock Vastgoed.

 

Specificatie Rechten

Alle beeldrechten van de woningafbeeldingen, video’s, animaties en virtual reality liggen bij Yucon|Autorender, gevestigd in Den Haag, met gebruiksrecht voor Rock Vastgoed en Broersma Makelaardij. De rechten voor het website-ontwerp liggen bij Zuurstof Communicatie, gevestigd in Amsterdam. De rechten van de iconen liggen bij Freepik.

 

Omgang Privacy

 

Gegevensverwerking

Rock Vastgoed verwerkt uw achternaam, eventueel uw voornaam en e-mailadres indien u gebruik maakt van het contactformulier. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Doel van verwerking

De verwerking van de door u ingevulde gegevens in het contactformulier heeft 2 doelen:

  • Broersma Makelaardij kan contact met u opnemen middels e-mail;
  • Het verzenden door Broersma Makelaardij van een nieuwsbrief over en/of uitnodiging tot bezoek van De Andreaskerk.

Uw gegevens worden alleen door Broersma gebruikt voor bovengenoemde doelen. Noch Rock Vastgoed dan wel Broersma Makelaardij maakt gebruik van geautomatiseerde verwerking.

 

Gegevens bewaren

Alleen Broersma Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Rock Vastgoed bewaart geen persoonsgegevens van u.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Broersma Makelaardij verstrekt uitsluitend uw informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rock Vastgoed. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@broersmakelaardij.nl.

 

Gebruik website door minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@rockvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Rock Vastgoed mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie voor een uitleg de Toelichting door de Consumentenbond.

Rock Vastgoed maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en om te bekijken hoe goede website functioneert. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Rock Vastgoed 2018